PRO KARELIA RY

   Kuvagalleria
Yhteystiedot

Yhteydenpidossa pyydämme ensisijaisesti käyttämään emailia. Mailit ja kirjallisen materiaalin voi lähettää alla oleviin osoitteesiin. Vierailuista pyydämme sopimaan.

Pro Karelia ry
email tai tämä email
HELSINKI

Yhteydenpitokielinä pyydämme käyttämään ensisijaisesti suomea ja englantia.


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

Pro Karelia ry:n visio ja strategia

Visio:

Talvisotaa edeltävien Suomen rajojen palauttaminen neuvotteluteitse. Karjalaisen kulttuurin vahvistaminen palautettavaa Karjalaa varten.

Neuvostoliitto pakkoluovutti Suomelta viime sotien seurauksena 45 000 km2 alueen: Petsamo, Salla-Kuusamon itäosat, Laatokan Karjala, Karjalan Kannas ja Suomenlahden ulappasaaria.Missio:

Luomme kansalaisjärjestönä edellytyksiä yhteisen tahtotilan synnyttämiseksi kokonaisen Suomen rajojen palauttamiseksi. Rauhanomaisena tavoitteenamme on siten Tarton rauhan rajojen 1920 palauttaminen.

Alueiden palauttaminen toimii luottamus- ja win-win –pohjaisena myönteisen naapuruussuhteen ja taloudellisen kehityksen katalyyttinä ja Suomen talousveturina.

Palautus tuo kasvua ja hyvinvointia Venäjän luoteisosaan Pietarista Murmanskiin saakka ja antaa Venäjälle globaalin poliittisen voiton.

Strategia:

Mission toteuttamiseksi vaikutamme arvomaailmamme mukaisesti kansalaismielipiteen muodostumiseen, poliitikkojen päätöksentekoon, median antamaan informaatioon, nuorten Karjala-tietoisuuteen, venäläisten tietouteen palautuksen win-win –eduista ja kansainväliseen mielipiteeseen.

Toimintastrategian ytimenä on aktiivinen, tosiasioihin perustuva tiedottaminen, jonka tehtävänä on informoida ja motivoida kohderyhmiä.

Strategiaamme kuuluvat myöskin henkisten ja asenteellisten palautusesteiden poistaminen sekä yhteistyö Suomen valtion ja Euroopan unionin kanssa.

Arvot:

Ihmisarvon ja ihmisoikeuksien varaukseton kunnioittaminen
Avoimuus, rehellisyys, peräänantamattomuus, myönteisyys, vuorovaikutteisuus
Veteraanisukupolvien koko työn aito kunnioittaminen


”Ensin olet heille ilmaa, sitten he nauravat sinulle, sitten he taistelevat sinua vastaan – sitten sinä voitat!” [Gandhi]


Pro Karelia ry:n kannanotot

Pro Karelia ry kutsuu eri alojen asiantuntijoita mukaan toimintaansa. Pro Karelia ei tässä vaiheessa ota varsinaisia uusia jäseniä.

Pro Karelian kannanottoja voivat esittää vain puhemiehet, pääsihteeri ja päätoimittaja sekä erikseen tietyn projektin yhteydessä valtuutetut henkilöt.

Palautussuunnitelma ja Kansalaisvetoomus

Tutustu palautussuunnitelmaan ja palautuksen vaikutuksiin. Osallistu visioomme ja täytä alla oleva Kansalaisvetoomus-lomake. Se on tärkeä mielipiteen ilmaus palautuksen toteuttamiseksi. Emme julkista nettisivuilla Tukijalistan nimiä.

NimiEmail-osoiteKotikaupunki ja -maaKommentitYhteistyöpohjainen palautusprosessi

1. Siirretään syrjään syyllisyyden, vihan ja katkeruuden tunteet, epäluulo ja historiassa kohdatut vääryydet ja rakennetaan palautusta ensisijaisesti paremman yhteisen tulevaisuuden ja historian totuuden pohjalle.

2. Hyväksytään pakkoluovutettujen alueitten rauhanomainen, molempien osapuolien etua huomioon ottava ja ihmisoikeuksia kunnioittava palautus eli win-win -periaate yhteiseksi tavoitteeksi.

3. Hyväksytään palautuksen prosessiluonne eli palautuksen eteneminen vaiheittain. Nyt on asian kotimaisen käsittelyn vaihe.

4. Keskitetään voimavarat laajamittaisen poliittisen ja kansalaiskeskustelun käynnistämiseen mahdollisimman monen median kautta. Ylläpidetään korkeatasoista keskustelua.

5. Motivoidaan valtiovalta ja ministeriöt, yritysjärjestöt, tutkimuslaitokset ja eri intressitahot käynnistämään mittava selvitys palautuksen kaikista vaikutuksista omalla toimialallaan.

6. Selvitysten ja keskustelujen jälkeen motivoidaan Suomi hakemaan poliittista ymmärrystä ja tukea hankkeelle maailmanlaajuisesti ja esittämään Venäjälle neuvottelua palautusprosessin toteuttamiseksi molempien osapuolien eduksi. Viedään prosessi positiiviseen päätökseen saakka.

SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].


SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].


Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].